Контакти

wpd оперира в общо страни по целия свят и е специализирана в проектирането, разработването, финансирането, изграждането и експлоатацията на вятърни и соларни паркове. wpd играе основна роля в глобалната трансформацията на енергийните доставки и със своите проекти допринася за намаляването на въздействието върху климата и за опазване на околната среда.