Контакти

wpd оперира в общо 31 страни по целия свят и е специализирана в проектирането, разработването, финансирането, изграждането и експлоатацията на вятърни и соларни паркове. wpd играе основна роля в глобалната трансформацията на енергийните доставки и със своите проекти допринася за намаляването на въздействието върху климата и за опазване на околната среда.

ВПД БЪЛГАРИЯ EOOД
9002 Варна, България
Район Приморски
бул. „Княз Борис I“ № 111,
Бизнес център Димят
Ет. 8, офис № 24

T +359 52 918-987