wpd в България

От 2007 г. групата wpd присъства активно в България чрез своето дъщерно дружество “ВПД България” ЕООД с офис в гр. Варна, като фокусът на компанията е върху разработването на проекти за възобновяема енергия.

wpd изразява готовност да допринесе за развитието на производството на възобновяема енергия в България и да подпомогне енергийната трансформация на икономиката. В следващите няколко години wpd планира инвестиции за ускорена реализация на проекти си в България.

В допълнение към огромния опит, натрупан от wpd групата по света, ние разполагаме с отличен екип от висококвалифицирани професионалисти, посветени на разработването на проекти за вятърна енергия. Като предпоставка за дългосрочно сътрудничество, ние отчитаме интересите на местните общности, земеделските производители, икономиката и опазването на околната среда.

Чрез своите дъщерни дружества в България, компанията притежава правата за изграждането на двe ветроенергийни централи с обща мощност от 75 МВт, като същевременно проучва възможности и подходящи терени за развитие на нови проекти.