През месец Септември, в община Генерал Тошево, екипът на ВПД България ЕООД се включи в благотворителна инициатива за освежаване на част от пейките в градския парк и с дарение на къщички и гнезда за птици. Една част от къщичките ще бъдат предоставени на общинските детски градини, а останалите ще бъдат поставени в парка на града.

Екипът на ВПД България ЕООД изказва своята благодарност на община Генерал Тошево за предоставената възможност. Заедно постигаме повече!