На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възложител: “ВПД Уинд 1” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н “Приморски”, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център Димят, ет. 8, офис № 24

УВЕДОМЯВА

че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Изграждане на Ветроенергиен парк ВПД Уинд 1 и съпътстваща техническа инфраструктура”, в землищата на с. Житен, с. Сноп, с. Градини, с. Пчеларово, с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич.
С инвестиционното предложение се планира изграждането на до 70 броя вятърни генератори, повишаваща подстанция и съпътстваща инфраструктура в слените поземлени имоти:

  • ПИ 29444.2.131, ПИ 29444.2.127, ПИ 29444.30.213, ПИ 29444.30.210, ПИ 29444.2.129, ПИ 29444.18.78, ПИ 29444.30.215, ПИ 29444.45.125, ПИ 29444.30.217, ПИ 29444.48.109, ПИ 29444.68.60, ПИ 29444.16.118, ПИ 29444.45.126 (за подстанция/и), ПИ 29444.45.131 (за път за достъп), землище с, Житен, община Генерал Тошево;
  • ПИ 67756.32.59, ПИ 67756.10.110, ПИ 67756.10.111, ПИ 67756.56.56, ПИ 67756.44.77, ПИ 67756.58.185, ПИ 67756.44.75, ПИ 67756.58.187, ПИ 67756.69.120, ПИ 67756.58.183, ПИ 67756.58.181, ПИ 67756.58.179, ПИ 67756.72.67, землище с. Сноп, община Генерал Тошево;
  • ПИ 17511.39.53, ПИ 17511.53.164, ПИ 17511.47.126, ПИ 17511.53.157, ПИ 17511.53.159, ПИ 17511.70.122, ПИ 17511.70.125, ПИ 17511.71.54, ПИ 17511.70.127, ПИ 17511.71.56, землище с. Градини, община Генерал Тошево;
  • ПИ 58832.10.56, ПИ 58832.11.70, ПИ 58832.11.72, ПИ 58832.12.163, ПИ 58832.12.153, ПИ 58832.12.154, ПИ 58832.35.101, ПИ 58832.35.105, ПИ 58832.35.103, ПИ 58832.34.58, ПИ 58832.32.35, ПИ 58832.31.26, ПИ 58832.30.43, ПИ 58832.22.124, ПИ 58832.29.49, ПИ 58832.29.51, ПИ 58832.23.116, ПИ 58832.23.118, ПИ 58832.28.78, ПИ 58832.28.80, ПИ 58832.28.82, ПИ 58832.24.22, ПИ 58832.27.70, землище с. Пчеларово, община Генерал Тошево;
  • ПИ 24339.106.77, ПИ 24339.105.102, ПИ 24339.105.99, ПИ 24339.101.32, ПИ 24339.102.46, ПИ 24339.103.26, ПИ 24339.104.45, ПИ 24339.108.85, ПИ 24339.108.87, ПИ 24339.108.89, ПИ 24339.108.91, ПИ 24339.109.16, землище с. Дъбовик, община Генерал Тошево.

Становища и мнения се приемат при лице за контакти: г-н Мартин Илиев,
Телефон: +359 52 918 987; email: info@wpd.bg