На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възложител: “Вятърен Парк изгрев” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н “Приморски”, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център Димят, ет. 8, офис № 24

УВЕДОМЯВА

че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Изграждане на Ветроенергиен парк Изгрев и съпътстваща техническа инфраструктура”, в землищата на с. Славеево, с. Пчелино, с. Одърци, община Добричка, област Добрич.
С инвестиционното предложение се планира изграждането на до 23 броя вятърни генератори и електрическа подстанция в 21 бр. самостоятелни поземлени имоти с идентификатори №№ ПИ 66946.10.19, ПИ 66946.10.57, ПИ 66946.12.41, ПИ 66946.13.134, ПИ 66946.15.14, ПИ 66946.16.41, ПИ 66946.19.12, ПИ 66946.21.57, ПИ 66946.21.61, ПИ 66946.22.8, ПИ 66946.23.21, ПИ 66946.23.55, ПИ 66946.24.34, ПИ 66946.26.42, ПИ 66946.30.91 (стар № 66946.30.23), ПИ 66946.27.18 (за електрическа подстанция) в землището на с. Славеево, в ПИ 58880.14.48, ПИ 58880.15.79, ПИ 58880.19.66 в землището на с. Пчелино, и в ПИ 53450.15.73 и ПИ 53450.15.112 в землището на с. Одърци, Община Добричка, област Добрич.

Становища и мнения се приемат при лице за контакти:
г-н Мартин Илиев, Телефон: +359 52 918 987; email: info@wpd.bg