Правен ангажимент

Отговорен

ВПД БЪЛГАРИЯ EOOД
9002 Варна, България
Район Приморски
бул. „Княз Борис I“ № 111,
Бизнес център Димят
Ет. 8, офис № 24

Дружеството е регистрирано с ЕИК 175310739 в търговския регистър,воден от Агенцията по вписванията.

Тел.: +359 (52) 918 987
Електронна поща: info@wpd.bg
Управляващ партньор:
wpd europe GmbH, HRB 17530HB

Отговорност за съдържанието според закона за пресата във Федерална република Германия: Christian Schnibbe

Уебдизайн: GfG Bremen

Фотография: wpd, www.photocase.com, www.fotalia.de, www.istockphoto.com, Claudia Leifert, Fotostudio VonderLind, Nikolaus Herrmann

„ВПД България“ ЕООД отговаря за съдържанието на собствената публикувана информация, съгласно действащата нормативна уредба.

Препратки (връзки) към други източници на съдържание трябва да бъдат разграничавани от публикуваното собствено съдържание.

Информация от трети страни не произлиза от „ВПД България“ ЕООД, нито пък „ВПД България“ ЕООД има възможност да окаже контрол върху нейното съдържание. Съдържанието на страници на трети страни, към които „ВПД България“ ЕООД препраща посредством връзки (линкове), не отразява мнението на компанията. Те служат само за информация и показване на връзките.

„ВПД България“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на трети страни, до които само препраща посредством връзки (линкове) в гореспоменатия смисъл. Отговорността се носи единствено от източника на съдържанието.

Правен съвет

„ВПД България“ ЕООД се стреми да поддържа информацията на интернет страниците си актуална. „ВПД България“ ЕООД не може да поеме отговорност или да даде гаранция за актуалността, точността и пълнотата на информацията на интернет страницата си.