На основание  чл. 95, ал. 3, т. 7 от Закона за опазване на околната среда, възложителят “Вятърен Парк Изгрев” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н “Приморски”, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център Димят, ет. 8, офис № 24 

УВЕДОМЯВА заинтересованите лица и общественост, че е изработено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Изграждане на Ветроенергиен парк Изгрев и съпътстваща техническа инфраструктура” в землищата на с. Славеево, с. Пчелино, с. Одърци, община Добричка, област Добрич. 

Становища, предложения и мнения се приемат при лице за контакти:  г-н Мартин Илиев, Телефон: +359 52 918 987; e-mail: info@wpd.bg

Задание ОВОС

Приложения