„ВПД България“ ЕООД е на нов адрес!

 

„ВПД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
9002 Варна, България
 район Приморски
бул. „Княз Борис I“ № 111,
Бизнес център Димят
ет. 8, офис № 24

T +359 52 918-987
info@wpd.bg